UZAKYOL KAPTAN SORULARI - VARDİYA STANDARTLARI

1. Emniyetli hız saptanırken aşağıdaki faktörlerden hangisi dikkate alınmaz.

A) Sabah ve akşam alacakaranlık zamanları
B) Balıkçı tekneleri veya diğer teknelerin bir araya toplanmış durumu dahil trafik yoğunluğu
C) Sahil ışıkları ve kendi ışıklarının geceleyin geriye doğru yayılması gibi arka cephe ışıklarının varlığı
D) Rüzgar, deniz ve akıntının durumu ve seyir tehlikelerinin yakınlığı
E) Görüş durumu

2. Rüzgarı farklı bordalardan kullanarak yelkenleri ile aykırı rotalarda seyreden iki tekne çatışma tehlikesi yaratacak şekilde birbirlerine yaklaşan teknelerden hangisi diğerinin yolundan çıkacaktır.

A) Rüzgar üstündeki tekne diğerinin yolundan çıkacaktır
B) Rüzgarı sancak bordasından kullanan tekne diğerinin yolundan çıkacaktır
C) Yaklaşan tekneyi sancağında gören tekne diğerinin yolundan çıkacaktır
D) Yaklaşan tekneyi iskelesinde gören tekne diğerinin yolundan çıkacaktır
E) Rüzgarı iskele bordasından kullanan tekne diğerinin yolundan çıkacaktır

3. Rüzgarı aynı bordalardan kullanarak yelkenleri ile aykırı rotalarda seyreden iki tekne çatışma tehlikesi yaratacak şekilde birbirlerine yaklaşan teknelerden hangisi diğerinin yolundan çıkacaktır.

A) Rüzgarı üstündeki tekne diğerinin yolundan çıkacaktır
B) Rüzgarı sancak bordasından kullanan tekne diğerinin yolundan çıkacaktır
C) Yaklaşan tekneyi sancağında gören tekne diğerinin yolundan çıkacaktır
D) Yaklaşan tekneyi iskelesinde gören tekne diğerinin yolundan çıkacaktır
E) Rüzgar altındaki tekne diğerinin yolundan çıkacaktır

4. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını işaretleyiniz.

A) Boyu 12m. olan üzerinde yol bulunan bir yelkenli tekne borda fenerleri ile pupa fenerini gösterecektir.
B) Manevra gücü kısıtlı olan teknelerden boyu 12 m.nin altında olanlar gündüz ve gece göstermekle yükümlü oldukları şekil ve fenerleri göstermeyebilirler.
C) Mayın temizleme işlemleri ile uğraşan bir tekneye 1000 m. den fazla yaklaşmak tehlikelidir.
D) Kürekli bir tekne yelkenli tekne için gereken borda fenerleri ile pupa fenerini uygulayabildiği taktirde gösterebilir. Bu fenerleri gösteremediği taktirde çatışmayı önlemek için yeterli bir süre önce göstermesi şartıyla bir elektrik feneri bulundurması yeterlidir.
E) Demirde iken dip taraması yapan manevrası kısıtlı tekneler baş ve kıç demir fenerlerini yakmazlar.
5. Boyu 18 metre olan bir tekne;

A) 2 milden görünür silyon, pupa, yedekleme ve her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler ile 1 milden görünür borda fenerleri taşırlar.
B) 3 milden görünür silyon, pupa, yedekleme ve her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler ile 2 milden görünür borda fenerleri taşırlar.
C) 2 milden görünür silyon, pupa, yedekleme fenerleri ve 1 milden görünür borda fenerleri ile her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşırlar.
D) 3 milden görünür silyon, pupa, yedekleme fenerleri ve 2 milden görünür borda fenerleri ile her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşırlar.
E) 3 milden görünür silyon feneri, 2 milden görünür borda, pupa fenerleri ve yedekleme fenerleri ile her yönden görünür beyaz, kırmızı, yeşil veya sarı fenerler taşırlar.
6. Bir diğerini borda bordaya yedekleyen şehirhattı gemileri hangi fenerler ile durumlarını belirtirler.

A) Yedekleyen tekne bir adet pruva silyonunu, boyu 50 metreden uzun ise grandi silyon fenerini borda fenerlerini pupa fenerini ve ufkun her yönünden görünür üst üste iki adet kırmızı fenerlerini, yedeklenen tekne ise silyon fenerini borda fenerlerini ve pupa fenerlerini gösterirler.
B) Yedekleyen tekne üst üste iki adet pruva silyon fenerini ,boyu 50 metreden uzun ise ilaveten bir adet grandi silyon fenerini, borda fenerlerini ve pupa fenerini, yedeklenen tekne ise borda fenerlerini ve pupa fenerini gösterirler.
C) Yedekleyen tekne pruva silyon fenerini, boyu 50 metreden uzun ise grandi silyon fenerini, borda fenerlerini ve pupa fenerini, yedeklenen tekne ise borda fenerlerini ve pupa fenerini gösterirler.
D) Yedekleyen tekne üst üste iki adet pruva silyon fenerini, boyu 50 metreden uzun ise ilaveten bir adet grandi silyon fenerini, borda fenerlerini, pupa fenerini ve ufkun her yönünden görünür üst üste iki adet kırmızı fenerleri, yedeklenen tekne ise borda fenerlerini ve pupa fenerlerini gösterirler.
E) Yedekleyen tekne bir adet pruva silyonunu, boyu 50 metreden uzun ise bir adet grandi silyonunu, borda fenerlerini, pupa fenerini ve onun üstünde sarı yedek fenerini yedeklenen ise silyon fenerini, borda fenerlerini ve pupa fenerini gösterirler.
7. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını seçiniz.

A) Boyu 20 m. den fazla yelkenli tekneler borda ve pupa fenerlerine ilaveten eğer isterler ise direk başında düşey doğrultuda her yönden görünür üste kırmızı altta yeşil fenerler çekebilirler.
B) Boyu 12 metre olan bir yelkenli tekne borda ve pupa feneri çekmek zorundadır. Bu tekne eğer isterse bu fenerleri direk başında bir fanus içinde bitişik olarak çekebilir.
C) Boyu 7 metreden az olan bir yelkenli tekne borda ve pupa fenerlerini göstermeyebilir. Ancak bu tekneler her zaman el altında ve kullanıma hazır bir el feneri bulundurmak zorundadırlar.
D) Yelkenli tekneler yelkenleri ile birlikte makinelerini kullandıkları taktirde, kuvvetle yürütülen bir tekne olarak kabul edileceklerdir. Bu tekneler geceleyin borda ve pupa fenerlerini göstermek zorundadırlar.
E) Yelkenli tekneler gündüz yelkenleri ile birlikte makinelerini de kullandıkları taktirde en iyhi görülebilecek bir yere sivri ucu aşağıya doğru bir koni çekmek zorundadırlar.
8. Boyu 20 metreden uzun balıkçılıkla uğraşan ve ağları tekneden 200 metreye kadar uzanan bir tekne gündüz durumunu nasıl belirtir.

A) En iyi görünür bir yerine siyah bir sepet ve ağlarının olduğu yönü gösterir tepesi aşağıda siyah bir koni toka ederek belirtir.
B) En iyi görünür bir yerine siyah bir eşkenar dörtgen ile ağlarının bulunduğu yönü gösterir bir diğer siyah koni toka ederek belirtir.
C) En iyi görünür bir yerine siyah bir eşkenar dörtgen ile ağlarının bulunduğu yönü gösterir tepesi aşağıda siyah bir koni toka ederek belirtir.
D) En iyi görünür bir yerine tabanları birbirine bitişik bir çift siyah koni ile ağlarının yönünü gösterir tepesi yukarıda siyah bir koni toka ederek belirtir.
E) En iyi görünür bir yerine tepeleri birbirine bitişik bir çift siyah koni ile ağlarının bulunduğu yönü gösterir tepesi yukarıda siyah bir koni toka ederek belirtir.
9. Yanda pruvadan görülen tekne ne işle meşgul olmaktadır.

A) Mayın tarama işleri ile meşgul bir tekne
B) Tarama ve sualtı işleri ile uğraşan, manevrası kısıtlı, sancak tarafı engelli bir tekne
C) Tarama ve sualtı işleri ile uğraşan, manevrası kısıtlı, iskele tarafı engelli bir tekne
D) Denizde insan ve/veya malzeme transferi yapan bir tekne
E) Karaya oturmuş bir tekne

10. Boyu kaç metreden ufak olan tekneler karaya oturduklarında karaya oturan teknelerin göstermekle yükümlü oldukları fener ve şekilleri göstermeyeceklerdir.

A) 15 metre
B) 12 metre
C) 10 metre
D) 8 metre
E) 7 metre

11. Demirli olarak su altı çalışması yapan boyu 100 metreden kısa bir tekne, kısıtlı görüş koşullarında durumunu hangi seda işaret veya işaretleri ile belirtir.

A) Bu tekne bir dakikayı geçmeyen aralıklarla beş saniye süreli sürekli kampana çalar bunu takiben bir kısa bir uzun bir kısa gemi düdüğü çalar.
B) Bu tekne bir dakikayı geçmeyen aralıklarla beş saniye süreli sürekli kampana çalar.
C) Bu tekne bir dakikayı geçmeyen aralıklarla beş saniye süreli kampana çalar bunu takiben bir uzun iki kısa gemi düdüğü çalar.
D) Bu tekne iki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun iki kısa gemi düdüğü çalar.
E) Bu tekne bir dakikayı geçmeyen aralıklarla beş saniye süreli sürekli kampana çalar bunu takiben beş saniye süreli gong çalar.
12. Kısıtlı görüş koşullarında boyu 200 metreden uzun ve karaya oturmuş bir gemi hangi seda işaretlerini verir.

A) Bir dakikayı geçmeyen baş tarafta beş saniye süreli sürekli kampana ve bunu takiben kıç tarafta beş saniye sürekli gong çalar.
B) Bir dakikayı geçmeyen aralıklarla, baş tarafta üç adet tek kampana darbesi vurur ve beş saniye süreli sürekli kampana çalar bunları takiben kıç tarafta da önce üç tek kampana darbesi ve beş saniye sürekli gong çalar.
C) Bir dakikayı geçmeyen aralıklarla, baş tarafından üç adet tek kampana darbesini takiben beş saniye süreli sürekli kampana çalar ve hemen peşinden yine üç adet tek kampana darbesi vurur bunları takiben kıç tarafta da beş saniye süreli gong çalar.
D) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla, baş tarafından üç adet tek kampana darbesini takiben beş saniye süreli sürekli kampana çalar ve hemen peşinden yine üç adet tek kampana darbesi vurur, bunları takiben gemi düdüğü ile bir kısa bir uzun bir kısa düdük çalar sonra da kıç taraftan beş saniye süreli gong çalar.
E) İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun, bir kısa, bir uzun gemi düdüğü ve beş saniye süreli sürekli kampana çalar.
13. Dümen arızası durumunda ilk yapılması gereken hareketlerden değildir.

A) Kaptana haber verilecek
B) Geminin üzerindeki yol durdurulacak
C) ‘Kumanda altında değil’ işaret /fenerleri toka edilecek
D) Makine dairesine haber verilecek
E) Geminin mevkisi koyulacak

14. Denize adam düşmesi durumunda yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir.

Dümeni denize düşen adam tarafına doğru alabandaya basmak
“OSKAR” sancağını toka etmek
Kaptana haber vermek
Altı kısa düdük çalmak
Denize düşen adamın mevkiini haritaya
markalamak

15. Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı belirleyiniz.

Vardiya tesliminden önce mevki konulur
Rota değiştirildikten sonra mevki kontrol edilir
Vardiya alındıktan hemen sonra mevki konulur
Her yarım saatte bir mevki konulur
Rota değiştirilmeden önce mevki konur

16.Personelin bilgi ve becerisi açısından emniyetli bir seyir vardiyası için en gerekli seçenek hangisi olur.

Vardiyasından sorumlu zabitin GMDSS ehliyeti
MARPOL (Deniz kirliliği hk.) kurallarının iyi
biliniyor oluşu
MERSAR (Arama-kurtarma hk) kurallarının iyi
biliniyor oluşu
COLREG (Çatışmayı önleme hk.) kurallarının iyi
biliniyor oluşu
SOLAS (Güvenlik hk) kurallarının iyi biliniyor

oluşu

17.Seyir vardiyasının emniyeti açısından köprüüstü düzenlemesinde olması gerekenler hangi seçenekte en doğru verilmiştir.

Tüm seyir cihazları çalışıyor olmalıdır
Harita kamarası ayrı bir kamara şeklinde olmamalıdır
Harita ve yayınlar son düzeltmeleri yapılmış kullanıma hazır olmalıdır
Kaptan devamlı köprü üstünde olmalıdır
Seyir ve hidrografik yayınlar, tüm seyir cihazları tam ve eksiksiz olmalı, faal durumda olmalı köprüüstü adamsız kalmamalıdır

18. Emniyetli bir seyir vardiyasının değerlendirilmesinin ölçütü aşağıdakilerden hangisi olamaz.
Seyir bilgileri ve tüm olaylar kayıt edilmektedir
Gözcülük devamlı olarak kurallara uygun yerine getirilmektedir
Güverte çalışma performansı yakından takip edilmektedir
Vardiya kabul edilmiş prensip ve kaidelerce teslim alınıp teslim edilmektedir
Fenerler, cisimler ve ses işaretleri hatasız tanınmaktadır

19. Seyir vardiyasından sorumlu zabitin bilgi ve becerisindeki hangi eksiklik o vardiyanın emniyetsiz olacağı anlamına gelmez.

Radar ve ARPA hakkında temel bilgilere sahip olmak
Vardiyasından sorumlu zabitin deniz tecrübesi
Genel rota bilgilerine göre vardiya tutma becerisi
Seyir vardiyası tutma prensiplerinin bilinmesi
Uluslararası denizde çatışmayı önleme kurallarının bilinmesi

20. Seyir vardiyasından sorumlu zabit görevi esnasında geminin emniyetini zora sokacak önemli bir engel ile karşılaştığında ilk hareket tarzı ne olur.

Sorunu derhal gidermek zorunda olarak her imkanı kullanır
Zaman geçirmeden Kaptana haber verir
Sorunu tanımak için uğraşır
Gemi düdüğünü çalar
Gemi alarm sistemini çalıştırırSitemizin ucretini reklamlardan karsiliyoruz.. Yukaridaki reklamlara tiklamaniz size birsey kaybettirmez.. Aksine Daha dolu icerikler ekleyebiliriz.. ilginiz icin simdiden tesekkurler..