UZAKYOL KAPTAN SORULARI
SEYİR

1. 240° rotasına 12 knot ile ilerlerken 19:30 da 270° de A fenerini kerteriz ediyoruz. Saat 19:45 de aynı feneri bu sefer 300° de kerteriz ediyoruz. 19:45 de A fenerinden mesafemiz nedir?

a.) 2 mil
b.) 3 mil
c.) 4 mil
d.) 5 mil
e.) 6 mil

2. Geminin hızı, zaman ve akıntı değerleri dikkate alınarak bulunan mevki aşağıdakilerden hangisidir?

a.) Parakete mevkii
b.) DR
c.) EP
d.) R.Fix
e.) Fix

3. Serbest cayronun Güney Yarımküre’deki yatay görünsel hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Cayro dönüş ekseni N ucu ufuk düzleminin yukarısında ise yatay görünsel hareket meridyene doğrudur.
B) Yatay görünsel hareket batıya doğrudur.
C) Yatay görünsel hareket doğuya doğrudur.
D) Yatay görünsel hareket meridyene doğrudur.
E) Cayro dönüş ekseni N ucu ufuk düzleminin altında ise yatay görünsel hareket batıya doğrudur.

4. Fenerler ve Sis İşaretleri Kitabında verilen fener kerterizleri ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Fenerlerin görünme kerterizleri nispi kerterizlerdir
B) Fenerlerin görünme kerterizleri fenerin ışık şiddetine bağlıdır.
C) Fenerlerin kerterizleri denizden verilmiştir.
D) Fenerlerin kerterizleri nispi ve sektör olarak verilmiştir
E) Fenerlerin kerterizleri fenerden verilir.

5. Vertex noktası için aşağıdaki söylemlerden hangisi yanlıştır?

A) Kalkış ve varış rota açıları 90° den küçük ise vertex noktası aradadır.
B) Kalkış rota açısı 90° den büyük ise vertex noktası kalkış ve varış noktalarının dışında ve varış noktası tarafındadır.
C) Varış rota açısı 90° den büyük ise vertex noktası varış ve kalkış noktalarının dışında ve varış noktası tarafındadır.
D) Büyük daire yayına yakın kutuptan çizilen dik,büyük daire yayını vertex noktasından keser.
E) Vertex noktası enlemi yay üstündeki en büyük enlemdir.

6. Akıntının sürati aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir ?

A) SET
B) SOA
C) DRIFT
D) TR
E) SMG

7. Gel-git nedeniyle en fazla su alçalması ayın hangi döneminde meydana gelir?

A) Yeni ay
B) İlk dördün
C) Yeniay ile ilk dördün arasında
D) Son dördün
E) Son dördün ile yeniay arasında

8. Evrensel zamana (UT) veya Greenwich Ortalama Zamanını aşağıdaki ifadelerden hangisi tanımlar?

A) Hakiki güneş zamanının Greenwich Meridyenine göre değerlendirilmesine UT zamanı denir.
B) Ortalama Güneş Zamanının, Greenwich Meridyenine göre değerlendirilmesine UT zamanı denir.
C) Görünen Güneşin Greenwich alt meridyeninden ard arda iki geçişine göre düzenlenen zamana denir.
D) Görünen güneşin Greenwich üst meridyeninden ard arda iki geçişne göre düznlenen zamana denir.
E) Ortalama güneş zamanının herhangi bir
mevkiin boylamına göre değerlendirilmesine UT zamanı denir.

9. Gök cisminin boylam geçişinde; DR mevkiinin Lat değeri ile gök cisminin Dec değeri farklı isimli olursa, enlem aşağıdaki formüllerden hangisi ile bulunur?

A) LAT = CoAlt+Dec
B) LAT = Dec - CoAlt
C) LAT = CoAlt - Dec
D) LAT = 180- (CoAlt - Dec)
E) LAT = 180- (CoAlt + Dec)

10. 05 MAYIS 1999 günü 39°N - 007°E mevkiinde bulunan bir gözlemci için sabah sivil alaca karanlık zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?

A) 03:54:00
B) 04:18:00
C) 04:36:00
D) 04:00:24
E) 03:20:00

11. Düşey sekstant açısı ile bir fenerin yükseklik açısı ölçülürken aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmak yanlış olur?

A) Yıldız teleskopu takılır.
B) Uzade kolu 0’a alınır.
C) Önce fenerin üstüne direk olarak bakılır.
D) Sekstant aşağı doğru çevrilirken uzade kolu sabit tutulur.
E) Fenerin üstü deniz seviyesine indirilir ve sonra derece okunur.

12. 18 Haziran 1999 tarihinde Satürn gezegeninden alınan Sex.Alt. : 28° 40’, IC : +2’ ve göz yüksekliği 5,1m olduğuna göre, Düzeltilmiş Yükseklik (Ho). nedir?

A) 28° 36’,2
B) 28° 32’,2
C) 28° 28’,2
D) 28° 39’,8
E) 28° 44’,0

13. Güneşten yapılan gözlem sonucu, Gözlemsel başucu mesafesi ZXo 44º 25´ , Hesabi başucu mesafesi ZXc 44º 30´ olduğuna göre intersept aşağıdaki ifadelerden hangisidir ?

A) İntersept 5 mil uzak
B) İntersept 5 mil yakın
C) İntersept 25 mil uzak
D) İntersept 25 mil yakın
E) İntersept 30 mil yakın

14. Güneşin meridyenden geçişi anında DR Lat.N
A) Dec.-ZX
B) Dec.+ZX
C) ZX-Dec.
D) Dec+Sext.Alt.
E) Dec-Sext.Alt

15. Radar sinyallerinin dalga tepeciklerinden yansıması ile meydana gelen ekolara ne ad verilir ?

A) Yalancı eko
B) Deniz dönüşü ekoları
C) Dümen suyu ekoları
D) Yansıma ekoları
E) Çift yansıma ekoları

16. Bir otopilot’da dümen ele alınmadan büyük rota değişikliği yaptırılacaksa ve otopilotun sadece pusladan ve istenen rota devresinden gelen sinyallere bağlı olarak çalışması isteniyorsa aşağıdakilerden hangisi devreden çıkarılmalıdır?

A) Weather kontrolu
B) Rudder kontrolu
C) F.U çalışma düzeni
D) Güç anahtarı
E) Hepsi devrede olmalıdır

17. Gemi üzerindeki bir noktayı etkileyen basıncın, gemi hızı ile orantılı olması (P = k v2) prensibi ile çalışan parakete tipi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Hollanda Paraketesi.
B) Akustik Parakete.
C) Chernikef Paraketesi.
D) Pitotstatik Parakete.
E) Elektromanyetik Parakete.

18. 40° 00’ N - 026° 30’ W mevkii ile 35° 40’ N - 023° 20’ W mevkii arasındaki departure kaç mildir?

A) 120 mil
B) 150 mil
C) 195 mil
D) 220 mil
E) 240 mil

19. Grid kuzeyi neye göre belirlenir?

A) Coğrafi kuzey grid kuzeyidir.
B) Greenwich boylamının kuzey kutup yönü grid kuzeyidir.
C) Her iki kutupta kutup istikameti grid kuzeyidir.
D) Her iki kutupta 090° E W boylamlarına dik olan yön grid kuzeyidir.
E) 180° boylamının kutup tarafı grid kuzeyidir.

20. Gemi 8 yöne saldırarak aşağıdaki yapay sapma değerleri bulunmuştur. Bu duruma göre E emsalinin değeri nedir?
Pruva-------------N----------NE--------E------SE------S------SW------W------NW
Yapay Sapma--5°E--------1°E-------6°W----7°W-----10°W---6°W-----7°W----0°

A) 5°W
B) 8°W
C) 2°E
D) 3°E
E) 7°ESitemizin ucretini reklamlardan karsiliyoruz.. Yukaridaki reklamlara tiklamaniz size birsey kaybettirmez.. Aksine Daha dolu icerikler ekleyebiliriz.. ilginiz icin simdiden tesekkurler..